Send en e-post

hvis du stå på
Galleri Gathes
e-postliste!

   

 

AKTUELT          

PROGRAM     

KUNSTNERE 
 
GALLERIET 

PRESSE

TIDLIGERE
UTSTILLINGER


LENKER

 

EIDFJORD STORIES
TORUNN SKJELLAND

Åpning 30.08 kl. 14.00

Torunn Skjelland har gjennom mange år gjort seg sterkt bemerket på den bergenske- og senere også den nasjonale kunstscenen.

Som en av initiativtakerne bak prosjektet Vestlandske Kunstmisjon (2003-2005) sto hun for en rekke kunstneriske stunteventer som hadde humor og politisk korreks som grunntone. I sommer produserte hun et gigantisk verk, Take A Deep Breath,  som ble vist på fasaden til Oslo S *(se bilde under)

I Galleri Gathe viser hun fra førstkommende helg utstillingen Eidfjord Stories. Utstillingen er et direkte resultat av et stipendopphold i Eidfjord i 2007. Dette prosjektet er basert på Skjellands besøk hos åtte familier i Eidfjord som gav henne tilgang til deres private familiefotografier. Skjelland samlet sammen en billedbase, som til sist endte opp  i omtrent tyve motiver som hun malte i akryl på lerret. Felles for motivene hun har valgt ut er at de - for oss utenforstående - beskriver de kollektive fellestrekk og det rituelle i fotografisituasjonen. Ved å be fotografienes rettmessige eier om å sette titler på de ferdige maleriene, vil de enkelte motivene likevel få en tydelig personlig forankring, og hvert enkelt maleri vil kommunisere sin historie.

Eidfjord Stories inkluderer også en mengde av Torunn Skjellands egne snapshots, hvor hun har lagt stor vekt på det dokumentariske uttrykket.

Alle bildene er tatt utendørs i dagligdagse situasjoner med naturen som spektakulært bakteppe.

Eidfjord Stories ble i sommer vist i Galleri N. Bergslien i Eidfjord.

 

ÅPNINGSTIDER

Ons. -
Søn.

Tor.


12-16

stengt

GALLERI
GATHE ER
STØTTET AV

Bergen
Kommune