Send en e-post

hvis du stå på
Galleri Gathes
e-postliste!

   

Torunn Halseid Marø


 

AKTUELT          

PROGRAM     

KUNSTNERE 
 
GALLERIET 

PRESSE

TIDLIGERE
UTSTILLINGER


LENKER
 

TO THE LIGHTHOUSE
Torunn Halseid Marø

Åpning fredag 13. januar 2006 kl. 20.00
Musikk: Anne Murstad og Eirin Røykenes

Utstillingen sto til 5. februar 2006


Utgangspunktet for denne utstillingen er mørket. Januarmørket. Men som vi vet snudde solen før jul og vi går lysere tider i møte.

Torunn Halseid Marøs arbeider har, som januar måned, en dualisme i seg hvor det tunge litt etter litt blir erstattet av nyårets letthet; hvor mørket straks må vike for lyset.

De ti lysboksene med en kontant form har broderte ulltekstiler som øvre front, og er nærmest en figurasjon av tiden som har gått; hvor boksen  kan romme alt som har skjedd, kunne ha skjedd eller skulle ha skjedd i livene våre.

Skjønt, de transparente tekstilene synes å kunne inngi formen med en mulighet for en fortsettelse, en videreføring av innholdet, kanskje i en annen form, eller kanskje på nøyaktig samme måte som før.

Innerst i galleriets krypt fra det sene 1500-tall har Halseid Marø like godt reist et fyrtårn, og som i Virginia Woolfs klassiker To the Lighthouse fra 1927, representerer dette tårnet av lys både en mulighet og et mål.

 
       

ÅPNINGSTIDER

Ons. -
Søn.

Tor.12-16

stengt

 
 

GALLERI
GATHE ER
STØTTET AV

Bergen
Kommune