Send en e-post

hvis du stå på
Galleri Gathes
e-postliste!

    

AKTUELT          

PROGRAM     

KUNSTNERE 
 
GALLERIET 

PRESSE

TIDLIGERE
UTSTILLINGER


LENKER
 

VOL. 1.
TOM SØLVBERG - FOTOGRAFI
ÅPNING FREDAG 09. MARS KL. 19.00
OBS! Utstillingen står kun til 18.03.07.


Tom Sølvbergs (f. 1969) fotografier vises i Galleri Gathe for første gang i Bergen. Utstillingen VOL. 1. gjenspeiler de siste tre års arbeide i atelieret på Askøy. Motivene mediterer omkring ro, stillstand og harmoni på en så utvetydig måte at de generer bevegelse.

Sølvberg er definitivt opptatt av form. Den formidable estetikken Sølvberg arbeider rundt, er imidlertid ikke uten innhold, men fylt av, nærmest fotografisk, utpenslede flater som betrakteren selv kan fylle med kontemplativt innhold.

I disse dager opplever kunstfotografiet i Norge et fortjent oppsving på flere måter; En av våre første kunstfotografer, Tom Sandberg, blir hyllet med en gedigen utstilling i et MOMA-galleri i New York, og nylig ga Sigrid Lien og Peter Larson ut "Norsk Fotohistorie".

Nettopp Sandberg synes å ha inspirert navnebror Tom Sølvberg med sin motivkrets som insisterer på detaljene i et landskap, menneskelig eller fra naturen. Idet Tom Sølvbergs arbeider, i positiv forstand, kan ha noe gammelmodig og retro-aktig over seg, kan denne utstillingen også sees som en "hommage á Sandberg".

Velkommen til en fantastisk fotoopplevelse i Galleri Gathe!

 
       

ÅPNINGSTIDER

Ons. -
Søn.

Tor.12-16

stengt

 
 

GALLERI
GATHE ER
STØTTET AV

Bergen
Kommune