Send en e-post

hvis du stå på
Galleri Gathes
e-postliste!

   
 

AKTUELT          

PROGRAM     

KUNSTNERE 
 
GALLERIET 

PRESSE

TIDLIGERE
UTSTILLINGER


LENKER
 

THE OTHERS
Marit Victoria Wulff Andreassen, Ivan Galuzin, Kristian Skylstad, Karianne Stensland & Tor Jørgen van Eijk

Kurator: Tommy Olsson

Åpning tirsdag 11.09. KL. 19.00
Utstillingen står til 30.09.07

Siden Edward Saïds Orientalismen kom ut i 1978 har debatten om Vestens kultur-politiske imperialisme med jevne mellomrom blusset opp. Europa, som en politisk enhet er konstruert etter hva vi i vesten ikke identifiserer oss med; Orienten.

I Orienten, som man så det i Eugène Delacroix motivkrets på 1800-tallet, rådet kaos; ukontrollert natur som vokste vilt, mens primitive lyster og laster
sydet blant ukultiverte innfødte. Dette ble, og blir fortsatt, observert som i kontrast til vestens ordnede kosmos.

Denne globale verdensordenen lever fortsatt i beste velgående, med foreløpige klimakser som 11. september, George W. Bushs utsagn om at enten er du med oss, eller så er du mot oss, og opptøyene i forbindelse med Muhammed-tegningene.

Frykten for det man ikke forstår, det man ikke kjenner seg igjen i, er sogar med på å forme staters utenrikspolitikk. Motsetningene blir tydligere når den eller de som blir definert tar til motmæle mot den som vanligvis definerer.

THE OTHERS er et prosjekt som søker å gripe underliggende maktstrukturer, som i et mikroperspektiv får store følger for de grupper og mennesker som blir utdefinert som tilhørende "de andre".

I et større perspektiv kan ingen, hverken en hetrofil muslim i øst eller en homofil kristen i vesten, unndra seg det faktum at vi idag lever etter en verdensorden som styres av om man er med oss, eller mot oss.
 

Prosjektet er støttet av Bergen Kommune, seksjon for kunst & kultur.

Takk til Bergen Kunsthall, Lydgalleriet & Transit art space i Stavanger

 
       

ÅPNINGSTIDER

Ons. -
Søn.

Tor.12-16

stengt

 
 

GALLERI
GATHE ER
STØTTET AV

Bergen
Kommune