Send en e-post

hvis du stå på
Galleri Gathes
e-postliste!

   

 

AKTUELT          

PROGRAM     

KUNSTNERE 
 
GALLERIET 

PRESSE

TIDLIGERE
UTSTILLINGER


LENKER
 

KOR
ARNE NØST
ÅPNING LØRDAG 02.12. KL. 14.00
UTSTILLINGEN STÅR TIL 14. JANUAR

Utstillingens hovedattraksjon er videoinstallasjonen KOR. Dette verket viser et pikeansikt som synger enkle, rene toner. Gjennom videoprojeksjoner på skulpturer og multiplisering av sangen, omskapes den syngende jenta, både visuelt og auditivt, til et kor som fyller rommet med et komplekst lydbilde. Arne Nøst konstruerer et tredimanesjonalt lydbilde der avstanden mellom de ulike pikeansikter og lydkilder gjør vandringen gjennom installasjonen til en mangetydig erfaring.  

Nøst forteller historier med sin kunst. Historiene er ikke konkrete, men fremstår snarere som eteriske bilder som peker i flere retninger. I møtet med Nøsts kunst inviteres betrakteren inn i et uttrykk som åpner for assosiasjoner på egne premisser. I tillegg til KOR presenterer Nøst en serie med nye orginaltegninger.

Arne Nøst er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og ved Statens Kunstakademi i Oslo (1982-87). Han debuterte i 1986 i Bergen Kunstforening og har etablert seg som billedkunstner med solid forankring innen den figurativt eksperiminterende tradisjonen. Han har deltatt i en rekke separat- og kollektivutstillinger, illustrert en mengde skjønnlitterære utgivelser, samt stått for flere utsmykninger i privat og offentlig regi. Nøst er gjerne særlig kjent som illustratør og portrettegner for Dagbladet, der hans tegninger har preget avisen siden 1989.

I tillegg til sitt virke som billedkunstner arbeider Nøst som scenograf, musiker og komponist. Gjennom årene har han stått for scenografiproduksjoner ved de fleste teaterinstitusjoner i Norge, blant annet ved Den Nationale Scene. Arne Nøst har med sine mange og varierte prosjekter gjort seg bemerket som et sentralt navn innen norsk samtidskunst.

 
       

ÅPNINGSTIDER

Ons. -
Søn.

Tor.12-16

stengt

 
 

GALLERI
GATHE ER
STØTTET AV

Bergen
Kommune