Send en e-post

hvis du stå på
Galleri Gathes
e-postliste!

    

AKTUELT          

PROGRAM     

KUNSTNERE 
 
GALLERIET 

PRESSE

TIDLIGERE
UTSTILLINGER


LENKER

 

MASS DESTRUCTION
MED UNNI ASKELAND, ØYSTEIN LOGE, LARS PAALGAARD, VEMUND THOE + SPECIAL GUESTS

Åpning fredag 09.11. kl 19.00
Utstillingen står til 18.11.

The whole point of destruction is to make space
- Blixa Bargeld

The central doctrine of Charlie's new teaching was Helter Skelter-Armageddon, the Last War on the Face of the Earth, the ultimate battle between blacks and whites in which the entire white race would be annihilated. As the Beatles sang, this was not some
event in the distant future, it was "coming down fast."

We were living in the last few months, weeks, perhaps days, of the old order.
- Charles «Tex» Watson Will You die for Me? 1978

Each night as you sleep, I destroy the world
- Charles Manson

After his prowling, he would return to his $238.50-a-month studio apartment, which overlooked the Hudson River from the seventh floor of a trim building occupied mainly by Hispanics and blacks. But Berkowitz's apartment was a mess, furnished with little more than a low mattress. The windows were covered by sheets to keep neighbors from seeing in. Pornographic magazines were strewn near the bed. One large hole had been knocked in a wall, with an arrow pointing to it and a puzzling hand-printed message: "Hi. My name is Mr. Williams, and I live in this hole." Also on the wall was another irrational declaration: "I have several children who I'm turning into killers. Wait til they grow up."

More often, Berkowitz couched his strange ideas in vivid verbiage. Said part of a note found in his car: "And huge drops of lead/ Poured down upon her head/ Until she was dead. Yet the cats still come out at night to mate; and the sparrows still sing in the morning."
From a letter sent to Columnist Breslin: "I am a spirit roaming the night. Thirsty, hungry, seldom stopping to rest, anxious to please Sam. I love my work."

- Time Magazine Sam told me to do it...Sam is the Devil Aug 22, 1977

The same folks that are bombing innocent people in Iraq were the ones who attacked us in America on September the 11th. - George W. Bush, Washington, D.C. July 12, 2007

The final aim of politics is war
- Adolf Hitler Mein Kampf 1924

Hidden agenda. Safety in numbers. Men kanske mest ett utnyttjande - om inte ett hänsynslöst utnyttjande - av tillfälligheter. I sammanställningen av Mass destruction är egentligen alla plötsliga infall dragna till sin logiska konsekvens, och jag säger det gärna
högt; min avsikt är att kortsluta situationen.

Det finns flera sätt att göra det på, men här utforskas främst vad det innebär att placera arbeten med en redan inbyggd disharmoni vid sidan av andra, kontrasterande verk med samma grad av omutbra integritet. Alla med sin egen motstridande agenda - detta är ju, tillfälligtvis, konsekvent saker som syftar till något annat.

Tillfälligtvis, eftersom jag inte ens tänker över sånt här längre, utan helt automatiskt går för dom konstnärskap som bär mer i sig än vad man ser, eller tror sig se.
Utgångspunktet är basert på lika delar desillusion och entusiasm, men så är det alltid.

Det här specifika tillfället innebär dock en kombination som mer bygger på principen om hur man spelar in ett bra kassettband; Du börjar med rumänsk folkmusik, fortsätter med amerikansk hardcore från mitten av 80-talet, den obskyra b-sidan till en singel med Elvis från sent 60-tal, Donna Summers Love to love you baby (17-minuters-versionen), och ett eller annat japanskt noise-band innan du rundar av med en stråkkvartett av Sjostakovitj.

Vi snackar tvära, plötsliga, koncentrerade kast mellan kontraster här. Greppet utprövades tidigare i höst i utställningen The Others, men även om utanförskapet och total ödeläggelse bägge kan anses vara fruktbara
positioner för excess vill jag här också betona att detta ytterst är en fråga om perspektiv; det är en gammal sanning att den enes terror är den andres frihetskamp. Men vi bör också alla som en regelbundet ställa oss frågan; frihet från vad?

(Här är det kanske på sin plats att lansera den redan formulerade tanken om att inrätta små armerade suicidebombing-bunkers lite varstans i landskapet, där folk kan gå in och detonera sina sprängladdningar utan att skada någon annan.)

Tommy Olsson

 

ÅPNINGSTIDER

Ons. -
Søn.

Tor.


12-16

stengt

GALLERI
GATHE ER
STØTTET AV

Bergen
Kommune