Send en e-post

hvis du stå på
Galleri Gathes
e-postliste!

   

NASJONAL
TRANSPORTPLAN
Annette Kierulf og Caroline Kierulf

Åpning Fredag 11. september kl. 19.00
Siste dag for utstillingen er 4. oktober

Fredag 11. september åpner utstillingen Nasjonal transportplan av Annette og Caroline Kierulf på Galleri Gathe.

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019, som presenterer hovedtrekkene i regjeringens transportpolitikk, ble behandlet i Stortinget 11. juni 2009.

Denne planen har inspirert artbeidet med utstillingen, først og fremst for dens absurde og paradoksale innhold, noe som viser seg mer indirekte enn direkte i bildene.

Annette Kierulf (f.1964) og Caroline Kierulf (f.1968) har samarbeidet siden 1999 og arbeider begge med tresnitt. I arbeidene eksperimenterer de med kombinasjoner av tekst og bilde, med referanser til plakatkunst, folkekunst samt abstrakt modernisme. Et gjennomgående trekk er bruk av underfundig humor.

Velkommen på åpning!

 

AKTUELT          

PROGRAM     

KUNSTNERE 
 
GALLERIET 

PRESSE

TIDLIGERE
UTSTILLINGER


LENKER

   
 

ÅPNINGSTIDER

Ons. -
Søn.

Tor.


12-16

stengt

 

GALLERI
GATHE ER
STØTTET AV

Bergen
Kommune