Send en e-post

hvis du stå på
Galleri Gathes
e-postliste!

   

Audun Lie.


Marianne Wie.
 

AKTUELT          

PROGRAM     

KUNSTNERE 
 
GALLERIET 

PRESSE

TIDLIGERE
UTSTILLINGER


LENKER
 

VIA IBSEN
ÅPNING LØRDAG 19. AUGUST KL. 14.00
UTSTILLINGEN STÅR TIL 10.09.06

I samarbeid med Ibsen2006-bergen ønsker Galleri Gathe velkommen til høstens kunstsesong med åpningen av fotoutstillingen Via Ibsen.
Deltakere er Line Olaisen, Audun Lie, Bjarte Bjørkum, Marianne Wie og Marie Strinnholm-Nordin.

Tematikken i de fleste arbeidene kretser rundt ideen om konstruksjonen av en identitet. Lån av personlighet, flukt fra en personlighet eller
sogar tyveri av en persona er stikkord i så måte. Også Ibsens feministiske prosjekt vil i denne utstillingen spesielt bli trukket frem som en mangetydig individuell praksis.

Marianne Wies selvportretter med sine enkeltvise særs distinkte karakter kan sees som egne drama hvor klassiske kvinnestereotypier settes i spill; med det ibsenske bakteppet er det interessant å utforske kvinnens mulighet for endring og selv-iscenesettelse i lys av klasse, tidsepoke og kulturell opprinnelse. Videre settes teksten, fragmenter av selve skuespillet som ord og setninger, inn i billedkunstens, i dette tilfellet, todimensjonale vindu-mot-verden-estetikk.

I vårt prosjekt er det nettopp dette som er det ideelle utgangspunkt; tekst som i sitt velde ofte har vært den første kile til nye samfunnsmessige paradigmer, enkelte av disse paradigmene kan vel idag ha blitt forlatt til fordel for nye, men ikke desto mindre er Ibsens tekstunivers fortsatt gyldig som igangsetter av stadig nye bevegelser i kulturen.

-"Kulturen" her ment som generell betegnelse av den allmenngyldige og mellommenneskelige opplevelse av livsverdenen, og som en spesifikk
invitasjon til fotoutstillingen Via Ibsen som åpner i Galleri Gathes lokaler lørdag 19. august 2006 kl. 14.00. Velkommen!

Utstillingen er produsert med støtte fra Sparebanken Vest, Bergen Kommune, Grieg Foundation og Augustin Hotel.

Med vennlig hilsen Siri Meyer, daglig leder, Ibsen2006-bergen & Marianne S. Gathe, Galleri Gathe

 
       

ÅPNINGSTIDER

Ons. -
Søn.

Tor.12-16

stengt

 
 

GALLERI
GATHE ER
STØTTET AV

Bergen
Kommune