Send en e-post

hvis du stå på
Galleri Gathes
e-postliste!

   
 

AKTUELT          

PROGRAM     

KUNSTNERE 
 
GALLERIET 

PRESSE

TIDLIGERE
UTSTILLINGER


LENKER
 

HEARTLANDS
EN INTERAKTIV BILDEINSTALLASJON MED COLLAGE, MALERI OG TEGNING AV
HILDE GRØNNER FLIKKE

HØSTÅPNING PÅ GALLERI GATHE
LØRDAG 18.08. KL. 18.00

PERFORMANCE VED FERNANDA BRANCO (dans) & JARLE GUDMUNDSEN (musikk)

USTILLINGEN STÅR TIL SØNDAG 26. 08.

Flere hundre små billedflater ligger spredt og stablet på gulvet eller er plassert i rutenett på store plater. De kan være stykker av tid, biter av historie, enkeltskjebner. Publikum kan berøre og flytte
bildene. Slik vil installasjonen være i endring hele tiden og bli preget av de som møter verket.

Tittelen, "Heartland" er et geopolitisk begrep som brukes om et lands viktigste og mest sentrale område. Et område som  landet ikke kan miste uten å miste seg selv.

Landegrenser kan forflyttes, men når opphører landet å være det landet? Hvor går smertegrensen?

Begrepet brukes gjerne i forbindelse med en krigssituasjon.

Utstillingen er et resultat av to lengre  opphold i Moskva blant endeløse rekker av ragende boligblokker. Betongmassene, forfallet, lukten, trangboddheten. Hilde Grønner Flikke har i disse arbeidene grepet det som umiddelbart glipper for tanken; at hver leilighet i hver blokk rommer et heartland, et umistelig område. Mengden av
menneskeskjebner er både påtrengende og overveldende.

Grønner Flikke har arbeidet med et høyt antall bilder som separate og løsrevne, men samtidig  som deler av en kollektiv helhet. Publikum inviteres inn i dette spennet mellom det enkelte og mylderet,
mellom det løsrevne og det kollektive.

 
       

ÅPNINGSTIDER

Ons. -
Søn.

Tor.12-16

stengt

 
 

GALLERI
GATHE ER
STØTTET AV

Bergen
Kommune