Send en e-post

hvis du stå på
Galleri Gathes
e-postliste!

   

Gustav Kvaal,


 

AKTUELT          

PROGRAM     

KUNSTNERE 
 
GALLERIET 

PRESSE

TIDLIGERE
UTSTILLINGER


LENKER
 

PEER GYNT -
SERIEN
Gustav Kvaal

Åpning lørdag 8. april kl. 14.00
Utstillingen står til 30. april


Gustav Kvaals utstilling er det første av to prosjekter i Galleri Gathe som er med i Ibsen 2006-programmet i Bergen. Kvaal presenterer en serie etsinger hvor motivene er inspirert av Peer Gynt. I disse motivene favner Kvaal det gyntske univers av selvmotsigelser og den manglende
selverkjennelsens undertiden svært så tunge bør.

Sammen med Peer Gynt-serien vises en rekke etsinger hvor motivene er hentet fra Barentsregionens landskap.

Kvaal foretok for en tid tilbake en reise i regionen for å portrettere tilfeldige nordlendinger han møtte.

-Men han endte altså istedet opp med en serie med storslåtte landskapsbilder fra nord. (-)

Gustav Kvaal (f. 1968) er selv opprinnelig fra Bodø, men har sin utdannelse fra Kunst- og håndverskolen i Bergen og er også bosatt i Bergen.

Se også www.ibsen2006.uib.no

 
       

ÅPNINGSTIDER

Ons. -
Søn.

Tor.12-16

stengt

 
 

GALLERI
GATHE ER
STØTTET AV

Bergen
Kommune