Send en e-post

hvis du stå på
Galleri Gathes
e-postliste!

   
 

AKTUELT          

PROGRAM     

KUNSTNERE 
 
GALLERIET 

PRESSE

TIDLIGERE
UTSTILLINGER


LENKER

 

GUNVOR NERVOLD ANTONSEN
Åpning fredag 02.05. kl. 19.00
Utstillingen står til 25.05.

Gunvor Nervold Antonsen skal vise arbeider fra forskjellige serier hun har jobbet med i 2007/2008: Scribbling Series, The Old Love og Losing it,  alle utført med broderi, spray/akryl på ulike tekstilematerialer, og papir.

Bruk av tekst, ord og typografiske elementer er gjennomgående, og arbeidene kan sees som grafiske eksperimenter, gjennom å benytte seg av tråden og broderiets potensiale som strek, og hvor transparensen i de tynne tekstile materialene skaper illlusjon av dybde, og gir kompleksitet i motivet. I tillegg til den tekstbaserte motivkretsen, kan også fragmenter fra bylandskap skimtes, som små bruddstykker fra våre daglige visuelle opplevelser.

Nervold Antonsen har vært opptatt av å bringe sammen fragile egenskaper fra tekstilens karakter mot en sterk ekspressiv farge og symbolbruk, for å teste ut mulighetene i motsetningene.

Generelt i hennes kunstneriske arbeide er hun opptatt av å visualisere/transformere ekstensielle temaer og betydningsområder som ofte ligger i konflikt med en selv, og hun forsøker gjennom ulike sammensetninger av tekst og materialer å manifestere ideen om en allestedsværende tvetydighet.

I arbeidene som blir presenterert i Galleri Gathe i Bergen er kanskje tvetydigheten  tilstede i selve utførelsen av arbeidene, mer enn i tematikken, og hvor hovedkontrasten nok er å finne i  møtet mellom et noe røft grafisk uttrykk, og det skjøre tekstile broderi.

Nervold Antonsen er representert i flere samlinger.

Se også gunvornervoldantonsen.com

 

ÅPNINGSTIDER

Ons. -
Søn.

Tor.


12-16

stengt

GALLERI
GATHE ER
STØTTET AV

Bergen
Kommune