Send en e-post

hvis du stå på
Galleri Gathes
e-postliste!

   

 

AKTUELT          

PROGRAM     

KUNSTNERE 
 
GALLERIET 

PRESSE

TIDLIGERE
UTSTILLINGER


LENKER
 

MAP
VELKOMMEN TIL BRUNO BLANCHARDS ANDRE SEPARATUTSTILLING I GALLERI GATHE!

ÅPNING LØRDAG 10. FEBRUAR KL. 14.00

GRAFIKEREN FRA LYON ER TILBAKE MED BL.A. TRE STORE ARBEIDER HVOR HAN FORTSETTER Å UTFORSKE MALERIETS GRENSER, BOKSTAVELIG TALT.

VED Å ARBEIDE I ET KARTOGRAFISK FORMSPRÅK FORSØKER BLANCHARD Å GRIPE
FORSKJELLENE PÅ DET Å VÆRE UTENFOR KONTRA DET Å VÆRE "INNENFOR". SAMTIDIG GIR MOTIVENE EN FØLELSE AV AT MAN SOM PUBLIKUM BETRAKTER ET LANDOMRÅDE I ET FUGLEPERSPEKTIV. DETTE KAN INNGI OSS MED EN FØLELSE AV KONTROLL OG RO, SOM NÅR MAN STÅR Å BETRAKTER EN BY FRA ET HØYDEDRAG.

PÅ EN SLIK AVSTAND SYNES "VERDEN" SOM ET LIKETIL STED, SOM EN ENHET I HARMONI. VENDER VI OSS MOT ENKELTDELENE MED ET SKARPERE BLIKK, TRER IMIDLERTID FREM EN REKKE DYSFUNKSJONELLE DETALJER. DETTE SKJER IDET VI KOMMER NED TIL BERGEN SENTRUM FRA FLØYEN, OG DET KAN SKJE NÅR VI MYSENDE SER NÆRMERE PÅ BRUNO BLANCHARDS ARBEIDER.

SE OGSÅ:
http://www.blanchard-bruno.com
og Calques, Blanchards forrige utstilling i Galleri Gathe.

 

 
       

ÅPNINGSTIDER

Ons. -
Søn.

Tor.12-16

stengt

 
 

GALLERI
GATHE ER
STØTTET AV

Bergen
Kommune