Send en e-post

hvis du stå på
Galleri Gathes
e-postliste!

   
Bruno Blanchard


 

AKTUELT          

PROGRAM     

KUNSTNERE 
 
GALLERIET 

PRESSE

TIDLIGERE
UTSTILLINGER


LENKER
 

CALQUES
Bruno Blanchard
maleri - tegning - skulptur

Åpning fredag 10. februar 2006 kl. 20.00
Utstillingen står til 5. mars


Blanchard stringente strek kan umiddelbart fremstå som del av et kartaktig oversiktsfoto; som i fuglens utsikt, flypassasjerens glimt av jorden fra vinduet
eller områdebeskrivelsen av et arkeologisk utgravningssted. Skjønt, et kart har flere funksjoner enn de rent veibeskrivende.

Et av dem er å dokumentere eiendomsgrensene i et gitt areale. Den franske naturfilosofen
Jean-Jaques Rousseau hevdet at all verdens stridigheter begynte idet det første menneske
gjerdet rundt et område og proklamerte at "dette er mitt".

Fra dette øyeblikk har mennesket vært i strid om retten til fri adgang til landområder. Fra en slik
forståelse av Blanchards uttrykk, er det ikke langt å dra paralleller til de mest inbitte nabofeider om
retten til å vandre på en sti i strandsonen, og derfra videre til tragiske blodsutgytelser mellom
israelere og palestinere i Midtøsten.

Men Bruno Blanchards arbeider kan også oppleves som poetiske og stillfarne landskap, som med sin
abstraherte strekføring overlater til publikum å fylle inn tomrommene.

Bruno Blanchard kommer opprinnelig fra Lyon i Frankrike, men er bosatt i Bergen. 
       

ÅPNINGSTIDER

Ons. -
Søn.

Tor.12-16

stengt

 
 

GALLERI
GATHE ER
STØTTET AV

Bergen
Kommune