Send en e-post

hvis du stå på
Galleri Gathes
e-postliste!

   
 

AKTUELT          

PROGRAM     

KUNSTNERE 
 
GALLERIET 

PRESSE

TIDLIGERE
UTSTILLINGER


LENKER
 

TUSEN FORSVINNINGS-
PUNKTER

BERGEN ARKITEKTSKOLE

ÅPNING FREDAG 31.08. KL. 19.00

Bergen Arkitekt Skole inviterer til åpen utstilling med utvalgte studentarbeid.

Tusen forsvinningspunkter er ei utstilling med konkret tilnærming til store spørsmål om kaos og kosmologi, bildets idehistorie og ordningens
opprinnelse.

Utstillingens påstand er at visuelle uttrykk og fargeverdien er menneskets siste link til mytene.
Fysiker Torgeir Holtsmark si idehistoriske forelesning om fargane i antikken dannar utgangspunkt for ei work- shop med praktisk og teoretisk utforskning, samt tolkningar på sted.

Sannhetsbegrepet a- letheia er meiningsdannande i formidling av uttrykk for tid. Gjennom bevegelse og forflytning vert studenten utfordra til å koble sitt eigne sett av rom i eitt a- spektivt romforløp. Dette til forskjell frå det per-spektive rom, som formidlar sanning og tid  fixert i eitt forsvinningspunkt.

Nokre av erfaringane og funna er utstillt i store koltegningar av innseglinga til Bergen, sett frå BAS- bygget i Sandviken våren 2007.

BAS- profilen vektlegg kreativitet i tilnærming til rom, tid og sted. I BAS fagplan er 1/5 del av undervisninga ivareteken av utdanna biletkunstnarar. Studentane utviklar eigne verktøy i denne prosessen. Verktøy dei anvender til prosjektutvikling.

I Deltakar- kurset vår 07 , fekk studentane i oppgåve å prosjektere eit flerbruks/ bydelshus i Årstad bydel, Bergen. Område for valg av tomt begrenser seg til ett sentralt strekk i dalen.

Analyse av område viste at dette er en bydel med mangfoldige kulturar. Men bydelens rolle som overgangssone til resten av Bergensdalen er utydeleg og hindrar fremvekst av sosiale fellesrom. Arkitektens utfordring er å skape felles rom og identitet.

Hovedlærar biletkunst: May Elin Eikås Bjerk
Hovedlærar arkitektur: Henrik Natvig
Hovedlærar landskapsarkitektur: Laurie Vestøl
3.klasse ved Bergen Arkitektskule vår 2007


Fem studenter viser spennet i individuell tilnærming gjennom BAS pedagogiske program.

 
       

ÅPNINGSTIDER

Ons. -
Søn.

Tor.12-16

stengt

 
 

GALLERI
GATHE ER
STØTTET AV

Bergen
Kommune